258-329

ספר תורת אלוהים והוא חומש עם תרגום הללנדית, S.I. Mulder, אמסטרדם תקפ"ו 1826 5 חלקים

Sefer Torat Elohim, Chumash with translation to Duch by S.I. Mulder, five volumes, Amsterdam, 1826

Start Price: $120