258-330

סדר נוסח הקורבנות ואושפיזין והקפות לפי נוסח האדמור מצאנז, חיים הלברשטדט, בארדיאב, תרפ"ז 1927

Seder Nosach Hakorbanot Veushpizin Vehakafot Lefi Nosach Ha'Admor of Tzanz Haim Halberstadt, Bardiov 1927

Start Price: $60 Sold for: $60