258-334

ילקוט ידיעות האמת כרך ראשון והוא תורתו של רבינו משה חיים לוצאטו, הוצ' אהבה, ורשה, תרצ"ו 1936

Yalkut Yediot Ha/Emet vol one, Vehu Torato shel Rabenu Moshe Chaim Luzzato, Ahava publ., Warsaw, 5696 1936

Start Price: $30