258-335

סדר עבודת ישראל, כולל התפלות והברכות לכל השנה... ועליהן באור הנקרא יכין לשון, הוצ' שוקן, מהד חדשה ע"ס צילום הדפוס הראשון שיצא ברעדעלהיים תרכ"ח, תרצ"ז 1937, 804 עמ' , יחד עם ספר תהלים, 86+2 עמ'
ר' יצחק בן אריה יוסף דוב (דר זליגמן בער)

Seder Avodat Israel.. Schoken, new edition photograph of Roedelheim 1868 first edition, 1937,Dr. Seligman Ber

Start Price: $30