258-336

ספר שערי ציון בסלאוויטה תר"ט 1849 ללא כריכה נזקי עש

Sefer Shaarey Zion, Slavita, 5609 1849, cover missing, moth damage

Start Price: $30 Sold for: $30