258-337

ספר קהלת שלמה, מהדורה עברית-גרמנית, פרנקפורט א.מ. תרע"ט 1919

Koheleth Schlomoh, Hebrew-German edition, Frankfurt a.M. 1919

Start Price: $25