258-388

זוג חפתי כסף תוצ Tiffany חתום

Pair of silver cufflinks, by Tiffany, marked

Start Price: $100