259-116

ליטוגרפיה, דיוקן אישה חתום בלוח, מתוך XX Siecle
Oskar Kokoschka

Lithograph, portrait of a woman, signed on plate, from XX SiecleOskar Kokoschka

Start Price: $50