259-155

שעון יד תוצ Citizen מנגנון אוטומטי, עם תאריך, מצב עבודה (שברים לזכוכית)

Citizen watch, automatic mechanism, with date, in working order (breaks on glass)

Start Price: $30 Sold for: $30