259-495

סיכת "צעדת יובל בית"ר א"י" עשור לשחרור ירושלים, תרפ"ז-תרל"ז 1927-1977

Pin "Betar Jubilee Parade Eretz Israel", decade to the liberation of Jerusalem, 5637-5687 – 1927-1977

Start Price: $25