259-496

סמל כומתה של הנח"ל, צה"ל, תחילת שנות ה50 (נדיר)

Beret badge of the Nahal, IDF, early 1950's (rare)

Start Price: $300