259-508

לוט מעטפות יום הופעת הבול של דואר ישראל, שנות ה50-70, חלקם עדיין במעטפות החומות בהן נשלחו

Lot of First Day Covers of the Israeli postal service, 1950's-70's, some still in their covers, the brown ones were sent

Start Price: $40 Sold for: $70