259-510

קופסה עם כמות מעטפות שנשלחו, דואר מסחרי, ישראל, שנות ה60-80

Box with an amount of mailed envelopes, commercial mail, Israel, 1960's-80's

Start Price: $40