259-512

אלבום עם כ-100 מעטפות יום הופעת הבול, 16.2.71-19.10.76

Album of 100 First Day Covers, 16.2.71-19.10.76

Start Price: $40