260-024

ששה אלבומים עם 281 מעטפות יום הופעת הבול, ישראל, 1976-1983, מהדורה מוגבלת Israel limited edition series, (Thomas Binder USA) , כ"א עם הדפס מיוחד ע"ג בד מוצמד למעטפה (כתמי חלודה)

Six albums with 281 First Day Covers, Israel, 1976-1983, limited edition series (Thomas Binder USA), each one with a special print on cloth attached to the cover (foxing stains)

Start Price: $65 Sold for: $100