260-025

סדרת פלקי בולים עשויים כסף, "מועדים לשמחה תשכ"ט" 1969-1970: ערכים: 12,15,35,40,60 אג' (5 פלקים), עם שובל, וכן ערכים: 15, 35 (2), 40, 60 א"ג, בלי שובל

Series of silver stamp plaques, "Moadim Le Simcha 5729 1969-1970", values 12,15,35,40, 60 agorot, with tabs, and values: 15,35 (2), 40,60 Agorot without tabs

Start Price: $150 Sold for: $160