260-026

גליון בולי הכנסות Palestine Revenue, פלשתינה א"י ע"ס 10 מיל לבול, ס"ה 10+10 כפול 10=200 בולים

Income stamp sheet, Palestine Revenue, each 10 Mil, total (10+10)X10 = 200

Start Price: $80 Sold for: $80