260-027

לוט 45 דפי מזכרת, רשות הדואר, דואר ישראל דצ. 1993-מרץ 2012, כולל חנוכה, יחסים דיפלומטים, יום העצמאות וכו'

Lot of 45 commemorative sheets, Israel postal service, Dec. 1993, March 2012, including Chanukah, Diplomatic Relations, Independence Day etc.

Start Price: $200