260-051

לוט 17 סמלי ודרגות צה"ל שנות ה40-90

Lot of 17 IDF badges and ranks, 1940's-90's

Start Price: $70