260-055

לוט 25 סיכות-סמלים, ארץ ישראל, שנות ה40-70

Lot of 25 pins and badges, Israel, 1940's-70's

Start Price: $80