260-065

שתי פיגורות חוטים קטנות חלוצים, תוצ' פאני פלץ, ישראל, שנות ה50

2 small wire figurines "Chalutzim", by Fanny Pelz, Israel, 1950's

Start Price: $30