260-068

לוט של תפריטים משיט של א.ק. ישראל דצמבר 1956
חברת צים

Lot of menus from a voyage of the ship SS Israel, Dec. 1956Zim company

Start Price: $25