260-070

שארית מסכו"ם כסף 100 ישראל, שנות ה50, ס"ה 37 חלקים

Remainers from a 100 silver silverware, Israel, the 1950's, total of 37 pieces

Start Price: $25