260-084

שני מעמדים לסירים חמים פליז, תוצ' פל-בל, ישראל

Two brass stands for hot pots, Pal-Bell, Israel

Start Price: $30 Sold for: $35