260-087

ארבעה פריטי מתכת עם תבליטים מראה קבר רחל

Four metal artifacts with embossments depicting Rachel's Tomb

Start Price: $50 Sold for: $50