260-089

מגש ברונזה עם עבודת אינליי כסף ונחושת עבודת דמשק, עם מוטיבים אוריינטלים וכיתוב: ברוך אתה בבאך-ברוך אתה בצאתך, מזכרת ירושלם, ו-קול חתן וקול כלה, קול ששון וקול שמחה", קוטר 56.5 ס"מ

Bronze tray, inlaid with silver and copper, Damascene work, oriental motifs and the inscription: "Baruch Ata B'boecha, Baruch Ata B'tzetcha, Mazkeret Yerushalem" and "L'kol Chatan V'l'kol Kala, Kol Sasson V'kol Simcha", 56.5 cm in diameter

Start Price: $600