260-118

אקריליק על בד, מערת המכפלה בחברון, 30X30
פיינגרש עודד

Acrylic on canvas, Cave of the Patriarchs in Hebron, 30x30Feingersh Oded

Start Price: $100 Sold for: $110