262-009

פלק חרס אשורו חיטי Syro-Hittite עם דמות לוחם/כהן, סוף האלף השני לפנה"ס, מודבק משני חלקים מקוריים, 8X13.5 ס"מ, נדיר

Syro-Hittite clay plaque, with a figure of a warrior/priest, late 2000 BCE, glued together from its two original parts, 8x13.5 cm, rare

Start Price: $375