264-232

שעון כיס I.W.C USA קופסה עם שלושה מכסים, מצופה זהב (חסרה זכוכית) , rolled gold, מצב עבודה

Pocket watch by I.W.C USA, rolled gold case, three covers

Start Price: $120