264-235

שעון כיס תוצ Ariste Culeme, ג'נבה שוויץ, קופסה פלטינה עם שיבוץ של כ80 יהלומים, 2-3 נק' כ"א

Pocket watch by Ariste Culeme, Geneva, Switzerland, platinum case set with apprx. 80 diamonds, 2 pnt.

Start Price: $1200