264-312

מקש דלת צורת יד עם כדור אורך 12 ס"מ

Door knocker shaped like hand with ball, length 12 cm

Start Price: $25