264-317

פיגורת שפלטר "וילהלם טל", הבסיס עץ, גובה פיגורה 21 ס"מ

Spelter figurine "Wilhelm Tel", base of wood, height 21 cm

Start Price: $65