264-322

פיגורת ברונזה על בסיס שיש אישה יושבת עם פסיון, חתום, אורך 25, גובה ללא בסיס 15 ס"מ
H. Bal

Bronze figure on marble base, seated woman with phesant, signed, length 25 height without the base 15 cmH. Bal

Start Price: $50