265-016

חנוכית גב, כסף, הונגריה, שנות ה20 גב עם אריות, לוחות הברית וכתר תורה, שמש לא מקורי, 777 גרם, גובה 24 ס"מ, רוחב 25.5 ס"מ

Silver Chanukah lamp, Hungary, 1920's, back with lions, tables of the covenant and a Torah crown, not the original Shamash, 777 gm, height 24 cm, width 25.5 cm

Start Price: $900