265-169

שתי מטבעות כסף 850, ע"ס 1 ₪ 14.4 גרם, 2 ₪, 28.8 גרם, "חנוכיה מקוצין, המאה ה19"
החברה הממשלתית

Two 850 silver coins IAO 1 ILS, 14.4 gm, 2 ILS, 28.8 gm, Hanukia from Kochin, 19th C.Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $30