265-219

לוט 13 גלויות, מראות ירושלים שנות העשרה עד שנות ה50 של המאה ה20, הוצאות שונות: Vester a.Co, S. Adler, Palphot ועוד

Thirteen postcards, views of Jerusalem, the 1910's-1950's, varied publishing houses: ester a.Co, S. Adler, Palphot etc

Start Price: $50