265-222

חמש גלויות בניני תצוגה של הנציגים הארץ ישראלים בתערוכות בעולם: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, NewYork 1939, Tel Aviv 1935

Five postcards, exhibit places of Israeli representatives in world exhibitions: Leipzig, Koeln,1928, Rawenstall 1906, New Tork 1939, Tel Aviv 1935

Start Price: $40