265-626

קסת דיו עם פיגורת ילד יושב בצדף, פיוטר, סוף המאה ה19, (הקסת שבורה), 20.5X10.5 ס"מ, גובה 15 ס"מ

Inkwell, with a figure of a boy sitting in a seashell, pewter, late 19th C. (inkwell is broken), 20.5x10.5 cm, height 15 cm

Start Price: $65