265-643

שתי קערות פיוטר א. דוגמת גפנים, קוטר 23 ס"מ ב. דוגמת צדפות, קוטר 25 ס"מ

Two pewter bowls: a. vine pattern, 23 cm in diameter, b. seashell pattern, 25 cm in diameter

Start Price: $35