265-646

חמישה כרטיסי אספנים של Beatles עם דוגמאות חתימה, חתומים, כ"א כ-9X6 ס"מ

Five collectable cards of the Beatles, with autograph samples, signed, each appr 9X6 cm

Start Price: $200