265-648

שבע מיניאטורות, בעלי חיים שונים חמש מזכוכית ושתים מפורצלן

Seven miniatures, various animals, five of glass and two of porcelain

Start Price: $25 Sold for: $25