265-654

קופסה לחפיסת גפרורים, פרסומת ל George Clark a. Son Ltd, אנגליה, תחילת המאה ה20, 6.5X4.5

Box for a pack of matches, advertisement for George Clark & Son Ltd., England, early 20th C., 6.5x4.5

Start Price: $40 Sold for: $45