265-655

סמל מכסה מנוע של מכונית Hood Ornament תוצ Vauxhal-Velox, ארה"ב, סוף שנות ה50

Hood Ornament, by Vauxhall Velox, USA, late 1950's

Start Price: $50 Sold for: $50