265-687

שלושה שטרות של האימפריה העותמאנית ע"ס: רבע לירה, 1331, 20 פיאסטר 1332, ו2.5 פיאסטר 1332, מצבים VF

Three Ottoman Empire banknotes: 1/4 lira, 1331, 20 piastre, 1332, and 2.5 piastre, 1332 VF

Start Price: $25 Sold for: $25