265-688

ששה שטרות, לבנון: לירה אחת, 1.9.39, 50 פיאסטר, 1.8.42, שני שטרות ע"ס 25 פיאסטר 1.8.42, ושני שטרות ע"ס 5 פיאסטר, 25.2.44, מצבים Fair-Good

Six Lebanese banknotes: 1 lira, 1.9.39, 50 piastre, 1.8.42, two banknotes IAO 25 piastre, 1.8.42, two banknotes IAO 5 piastre, 25.2.44, Fair-Good

Start Price: $25 Sold for: $25