265-691

אלבום עם אוסף חובבני: שטרות דולר, שטרות הונגריה ואחרים, מטבעות רומניה, כל העולם והאימפריה העותמאנית

Album with an amateur collection: dollar banknotes, Hungarian banknotes and others, Romanian coins, the Ottoman Empire and from around the world

Start Price: $50 Sold for: $60