265-693

אוסף בולי גרמניה, מחצית ראשונה של המאה ה20 וכן עד סוף שנות ה50, כולל כיבושי גרמניה, אוסטריה הגרמנית, מזרח גרמניה ועוד

Collection of German stamps, first half of the 20th C. up until the late 50's, including: German occupations, German Austria, East Germany and more

Start Price: $50 Sold for: $75