265-694

לוט בולי מדינות גרמניה, אנגליה ומדינות נוספות, אמצע המאה ה19

Lot of stamps, German states, England and additional countries, mid 19th C.

Start Price: $25 Sold for: $25