265-695

שתי מעטפות שנשלחו בדואר זמן מלחמת העולםהשניה, כ"א עם תו Czechoslovaks in the M.E.

Two envelopes sent by mail during WWII, each marked with Czechoslovaks in the M.E.

Start Price: $30