265-696

אוסף מדינות גרמניה, מלחמת העולם הראשונה מדינות לפני ואחרי המלחמה, כיבוש, גרמניה אחרי מלחמת העולם השניה, דנציג וכו'

German states collection, pre and post WWI states, post WWII occupation of Germany, Danzig etc.

Start Price: $25 Sold for: $50